­

Ilgiausi anekdotai, kategorija Kompiuteriniai

­
(2.69)

God and the Computer

In the beginning there was the computer. And God typed:

%>Let there be light!
#Please login.
%>login God
#Password?.
%>Omniscient
#Password incorrect. Try again.
%>Omnipotent
#Password incorrect. Try again.
%>Technocrat
#And God logged on at 12:01:00 AM, Sunday, March 1.

%>Let there be light!
#Unrecognizable command. Try again.
%>Create light
#Done
%>Run heaven_and_earth
#And God created Day and Night. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Sunday, March 1.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Monday, March 2.
%>Let there be firmament in the midst of waters dividing the waters
which are under and above the firmament
#Unrecognizable command. Try again.
%>Create firmament
#Done.
%>Run firmament
#And God created the heaven. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Monday, March 2.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Tuesday, March 3.
%>Let the waters under heaven be gathered together unto one place
and let the dry land appear and
#Too many characters in specification string. Try again.
%>Create dry_land
#Done.
%>Run dry_land
#And God created the Earth & Seas. God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Tuesday, March 3.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Wednesday, March 4.
%>Create lights in the firmament to divide the day from the night
#Unspecified type. Try again.
%>Create sun_moon_stars
#Done
%>Run sun_moon_stars
#And God created the sun moon and stars. And God saw there were 0
errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Wednesday, March 4.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Thursday, March 5.
%>Create fish
#Done
%>Create fowl
#Done
%>Run fish, fowl
#And God created the great sea monsters and every living creature
that creepeth wherewith the waters swarmed after its kind and
every winged fowl after its kind.
#And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Thursday, March 5.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Friday, March 6.
%>Create cattle
#Done
%>Create creepy_things
#Done
%>Now let us make man in our image
#Unspecified type. Try again.
%>Create man
#Done
%>Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it
and have dominion over the fish of the sea and over the fowl
of the air and over every living thing that creepeth upon the
earth
#Too many command operands. Try again.
%>Run multiplication
#Execution terminated. 6 errors.
%>Insert breath
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 5 errors.
%>Move man to Garden of Eden
#File Garden of Eden does not exist.
%>Create Garden.edn
#Done
%>Move man to Garden.edn
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 4 errors.
%>Copy woman from man
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 2 errors.
%>Create desire
#Done
%>Run multiplication
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in
Garden.edn
#Warning: No time limit on this run. 1 errors.
%>Create freewill
#Done
%>Run freewill
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in
Garden.edn
#Warning: No time limit on this run of multiplication. 1 errors.
%>Undo desire
#Desire cannot be undone once freewill is created.
%>Destroy freewill
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Help
#Desire cannot be undone once freewill is created.
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Create tree_of_knowledge
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in
Garden.edn
#Warning: No time limit on this run of multiplication. 1 errors.
%>Create good, evil
#Done
%>Activate evil
#And God saw he had created shame.
#Warning system error in sector E95. Man and woman not in
Garden.edn. 1 errors.
%>Scan Garden.edn for man, woman
#Search failed.
%>Delete shame
#Shame cannot be deleted once evil has been activated.
%>Destroy freewill
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Stop
#Unrecognizable command. Try again
%>Break
%>Break
%>Break
#ATTENTION ALL USERS *** ATTENTION ALL USERS: COMPUTER GOING DOWN
FOR REGULAR DAY OF MAINTENANCE AND REST IN FIVE MINUTES.
PLEASE LOG OFF.
%>Create new world
#You have exceeded your allocated file space. You must destroy old
files before new ones can be created.
%>Destroy earth
#Destroy earth: Are you sure you want to destroy earth? (Y or N)
%>Y
#COMPUTER DOWN *** COMPUTER DOWN. SERVICES WILL RESUME SUNDAY,
#MARCH 8 AT 6:00 AM. YOU MUST SIGN OFF NOW.
#And God logged off at 11:59:59 PM, Friday, March 6.

#MARCH 8 AT 6:01 AM
#Please login.
%>login God
#ATTENTION ALL USERS *** ATTENTION ALL USERS: COMPUTER MALFUNCTION
#USER FILE CORRUPTED * PLEASE SIGN IN AS NEW AGAIN
#SORRY FOR ANY INCONVENIENCE
%>NEW
#PLEASE ENTER A USER NAME TO BE USED ON THIS SYSTEM
%>God
#NAME ALREADY TAKEN * PLEASE CHOOSE ANOTHER NAME
%>who is God
#God = B.GATES * NO FURTHER INFORMATION AVAILABLE

#And NEW logged off

- įvertink!
­
(3.48)

Truputis apie programų licenzijas (liūdna, bet tiesa):
Jei dešra būtų parduodama kaip programos, po NESKAIDRIA dešros plėvele būtų toks lizenzinis susitarimas:
1. Gamintojas negarantuoja, kad ši dešra bus valgoma ir neneša jokios atsakomybės, jei ji bus netinkama maistui.
2. Vartotojui draudžiama bet kokiais būdais tirti šios dešros sudėtį (pavyzdžiui, tam, kad pažiūrėti, ar tenai nėra žiurkių uodegų).
3. Pirkėjas turi teisę naudoti (suvalgyti) dešrą, bet jis netampa jos savininku.
4. Teisę naudoti (valgyti) dešrą gauna tik vienas žmogus.
5. Pirkėjas neturi teisės parduoti ar perduoti dešros kitiems asmenims.
6. Gamintojas negarantuoja, kad šis produktas (dešra) neturi kenksmingų priemaišų (pavyzdžiui, žiurkių nuodų, dioksino ar pan.).
7. Gamintojas neneša jokios atsakomybės, kurią pirkėjo sveikatai gali sukelti šis gaminys.
8. Gamintojas garantuoja, kad dešros odelė yra pagaminta iš kokybiškų medžiagų, ir, atradus joje kažkokius nekokybiškumus, įsipareigoja ją pakeisti, tačiau neneša jokios atsakomybės už odelės viduje esančią dešrą.
9. Praplėšdamas dešros odelę(plėvelę), pirkėjas sutinka su šio susitarimo sąlygomis.

- įvertink!
­
(3.75)

Numirė programuotojas ir pakliuvo į dangų. Kadangi programuotojas buvo darbštus, jį sutiko pats šventas Petras:
- Malonu tave čia matyti. Kadangi gerai darbavaisi, ne tik pakliųsi į Rojų, bet dar ir išpildysiu vieną papildomą tavo norą. Prašyk bet ko!
- Hmmm... O jūs čia kompiuterizuoti?
- Taip, žinoma!
- Parodyk man tada svarbiausią dangaus serverį, kuris valdo žmonių gyvenimus.
- Gerai, eime, - tarė šventas Petras ir nuvedė programuotoją prie serverio. Tas pažiūrėjo ir nustebo:
- Klausyk... Šventas Petrai... Bet čia gi "Windows"...
- Taip, ir ką?
- Ir "Microsoft" "IIS" serveris...
- Taip, o ką?
- Ir "MSSQL" duemenų bazė?
- Žinoma.
- Tai kaip jūs iš viso įstengiate juo naudotis?
- Na, o kaip tu manai?
- Mmm... Dubliuojate serverių darbą?
- Na, tai irgi darome, bet svarbiausia?
- Hmmm... Nežinau... Sakyk, Petrai, kaip?
- Kaip manai, kodėl visi žmonės turi miegoti po 8 valandas per parą?
- Nežinau.
- Tam, kad mes galėtume perkrauti už tuos žmones atsakingus serverius!!!

- įvertink!
­
(4.07)

Dievas nutarė painspektuoti pragarą, pažiūrėti, kaip nusidėjėlius baudžia. Užeina į pirmą kankinimo salę, mato: eilė žmonių suguldyta, vaikšto velnias, kartais su bizūnu užrėžia kuriam nors per užpakalį. Dievas ir klausia:
- Sakykite, už ką čia juos lupate? Kuo jie prasikaltę?
- Na, čia tie, kas buvo neištikimi. Už kiekvieną neištikimybę - po kirtį.
Dievas nueina į kitą kankinimų salę. Ten jau lupa gerokai dažniau. Dievas klausia:
- O šitus už ką lupate?
- Čia kišenvagiai. Už kiekvieną bandymą ką nors pavogti jie gauna po kirtį.
Dievas eina į trečią salę. Ir ten mato keistą vaizdą: suguldytas nedidelis būrelis žmonių ir prie kiekvieno koks tūkstantis velnių, plakančių žmogelius abiem rankomis. Dievas ir klausia:
- Sakykite, o kas čia per nusidėjėliai? Už ką juos plakate?
- Čia spameriai. Jie gauna po kirtį už kiekvieną reklaminį laišką!

- įvertink!
­
(3.92)

Pasaulinė kompiuterinės technikos paroda. Įvairios firmos demonstruoja naujus procesoriu, aišku ir "Intel", ir "AMD", ir "Sun"... Tarp jų - ir kažkokia rusų firmelė su nauju procesoriumi "Elektronika 100086". Pagal testus šis procesorius toli aplenkia geriausius kitų firmų gaminius. Aišku, Stambios firmos greit prisiperka šių procesorių ir ima juos tyrinėti.
Laboratorija. Inžinieriai perpjauna mikroschemos korpusą, pakiša ją po mikroskopu. Vienas iš jų iškart pažiūri, sudreba visu kūnu ir krenta be sąmonės. Prie mikroskopo prieina kitas inžinierius. Irgi krenta be sąmonės. Tada trečias... Laboratorijos vadovai, įtarę pavojų, uždaro skyrių, iškviečia greitają. Inžinierius atgaivina. Visi ima jų klausinėti:
- Kas atsitiko?
Vienas inžinierius, mikčiodamas, galų gale ima pasakoti:
- Jjjjūs nnn-ne-pa-tikėsite. Ttto nnnegali būti. Tttie procesoriai - LEMPINIAI!!!

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2020. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­